If you are already registered, please login here

Shipping details
Same as Billing
Add/Edit Shipping details
Име продукт No Цена Количество Такса (ДДС) Отстъпка Обща сума
 
Резултат за цената на продукта

Избран начин за доставка

Не е избран начин за доставка

Моля изберете начин за доставка

Съжаляваме, няма начин за изпращане съответстващ на вашата поръчка.

 
Обща сума:
0,00 лв
0,00 лв
Бележки и специални искания
Общи условия

Условия за обслужване

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на

магазина за електронна търговия https://aquatoni.eu

Основни понятия

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

Site/уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Aquatoni.eu е уебсайт за услуги и електронна търговия - виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

Клиент е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

Профил е обособена част от Aquatoni.eu, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Aquatoni.eu, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет - страницата за електронна търговия https://aquatoni.eu, да променя паролата си за достъп.

Потребителско име е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в https://aquatoni.eu.

Парола е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в нашият електронен магазин стоки.

Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между Aquatoni.eu със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Надежда - 1; бл.172; вх. И; ап.175, от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн https://aquatoni.eu (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани от електронен магазин, стоки.

Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на Aquatoni.eu и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Aquatoni.eu . При извършване на промени в Общите условия Aquatoni.eu се задължава да публикува новите Общи условия и да напише датата, на която са актуализирани. Съветваме своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

 Предмет

Aquatoni.eu продава и доставя на клиента предлаганите в https://aquatoni.eu и поръчани от него стоки след отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от Aquatoni.eu стоки, не е необходимо клиентът първо да се регистрира. При желание от страна на клиента той може да направи заявка /покупка/ без да се регистрира в нашият уебсайт, а да предостави само пълни и верни данни нужни за коректна доставка. При направата на заявка /покупка/ без регистрация клиентът се съгласява с Общите условия на Aquatoni.eu. При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „Оставете ни съобщение, ако желаете:”). С отбелязване на отметка " Съгласен съм с условията за ползване " която се намира под текста „Изпрати регистрацията.”, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Защита на личните данни

Използвайки нашият интернет магазин, Вашите лични данни не се изискват освен ако не ни ги предоставите доброволно / например: e-mail, телефон, адрес, име, факс, компания и т.н./.

Предоставените от Вас лични данни се използват за техническа администрация на уеб страницата и за обработване на Вашите поръчки и запитвания. Ние не продаваме и не прехвърляме никаква лична информация на трети страни.

Ако желаете може да се свържете с нас и да получите информация за личните данни, с които разполагаме за Вас. Ако не желаете Вашите данни да бъдат използвани от нас или искате да бъдат променени или изтрити, моля свържете се с нас на адрес Контакти.

Информация за стоките

Aquatoni.eu публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

Aquatoni.eu не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Промяна на цени на стоки

Aquatoni.eu има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Aquatoni.eu има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(%)” пред главното име на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в падащото меню с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена с процентното намаление. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Aquatoni.eu си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

Поръчка / Заявка за покупка

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Потвърждение на поръчката”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон или чрез e-mail.

Как се поръчва?

Aquatoni.eu е електронен магазин, който се стреми да задоволи все по-нарастващото търсене на стоки и услуги в интернет пространството. За Ваше улеснение сме направили всички действия по закупуване, запитването и разглеждането на продуктите които предлагаме, по възможно най-лесният и достъпен начин! Може да разгледате пълното ръководство за Методи и начин на плащане тук.

Доставка

Aquatoni.eu се задължава да доставя поръчаните продукти със собствен транспорт или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. Може да разгледате пълното ръководство за Срокове за доставка тук.

Предаване на стоката

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Aquatoni.eu се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Възможни причини за възпрепятстване на поръчката

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай Aquatoni.eu се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.

4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

Връщане на стоки

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед, при транспортиране стоката или опаковката й е била нарушена и цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й, след като изпрати изявление за отказ от сключения договор до Aquatoni.eu  и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.

При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

За да упражни правото си на отказ , клиентът следва да ни уведоми за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). клиентът може да използва приложения стандартен формуляр за отказ , но това не е задължително :

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) - Стандартен формуляр за връщане на стока

 Политика на бисквитките

В тази политика, използваме термина “бисквитки” в смисъл на бисквитки (cookies) и други подобни технологии като например пискелни тагове (pixel tags), уеб маяци (web beacons), ясни clear GIF-ове (clear GIFs) съгласно директивата на ЕС относно поверителността на електронните комуникации.

Какво са бисквитките?

Бисквитките (cookies) са малки файлове с данни, които се поставят във Вашия компютър или устройство от Вашия браузър. Бисквитките позволяват на уеб сървърите да прехвърлят данни към даден компютър или устройство за архивиране и други цели. С помощта на бисквитките даден уебсайт може да стане по-лесен за ползване. Самите бисквитки не могат сами да събират данни съхранявани на Вашия компютър или във Вашите файлове.

Как използвме бисквитките

Съществуват два вида бисквитки: сесийни (“session”) и постоянни (“persistent”). Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които съществуват само докато не затворите браузъра. 

Постоянните бисквитки остават на Вашия твърд диск или устройство докато не ги изтриете или докато не изтече продължителността им на живот. Както сесийните така и постоянни бисквитки може да бъдат използвани във връзка с този Уеб сайт. Тези бисквитки се използват за обезпечаване на сигурността, за улесняване на навигацията, за по-ефикасно представяне на информация на екрана, и за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване чрез по-персонализирана информация. Също така може да използваме бисквитки за събиране на статистически данни за използването на Уеб сайта с цел непрекъснатото подобряване на дизайна и функционалността, за да разберем как посетителите използват Уеб сайта и като спомагателно средство при разрешаването на въпроси във връзка с Уеб сайта.

Бисквитките на този Уеб сайт могат да бъдат категоризирани както следва:

Задължителните бисквитки (essential cookies) са абсолютно необходими за да може Уеб сайта да извършва основните си функции. Тези бисквитки Ви дават възможност на навигирате в Уеб сайта и да използвате функциите, които Ви интересуват, като например достъп до сигурни страници в Уеб сайта. Без тези бисквитки, не можем да Ви предоставяме услугите, които позволяват на този Уеб сайт да функционира. Бисквитките за ефективност (performance cookies) събират анонимна информация за начина, по който посетителите използват Уеб сайта. Тези бисквитки ни помагат да разберем как посетителите използват Уеб сайта като предоставят информация за посетените страници, времето прекарано на Уеб сайта и проблемите, които може да са се появили, като например съобщения за грешка. Тази информация ни помага да подобрим ефективността на Уеб сайта. Функционалните бисквитки (functionality cookies) служат за подобряване на Вашите посещения на Уеб сайта. Тези бисквитки могат, например, да запаметят информация като Вашето потребителско име, език или предпочитано местоположение. Тези бисквитки може да се използват за да Ви се предоставят услуги, които сте поискали, като например да гледате видео, да коментирате в блог или да получите услуги от трети страни като например употребата на дадени елементи на социалните медии. Запомнянето на Вашите избори позволява на Уеб сайта да Ви предоставя услуги с по-богати и по-персонализирани характеристики.

Как използваме бисквитките на трети страни

Освен бисквитките намиращи се на нашия Уеб сайт, ние също позволяваме на някои трети страни да поставят и имат достъп до бисквитки на Вашия компютър. Употребата на бисквитки от тези компании се ръководи от техните политики за конфиденциалност, а не от Политиката за конфиденциалност на този Уеб сайт.

Трети страни: Google Webmaster и Google Analytic – уебмастърски услуги 

Видове бисквитки: Бисквитки за ефективност

Повече информация: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

Ние се ангажираме да пазим вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме вашите лични данни. Декларацията за поверителност  ви предоставя информация как управляваме вашите лични данни, правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Прочетете тази декларация, преди да използвате нашите услуги.

Декларацията за поверителност:

“Услуги” - всички продукти, услуги, съдържание,  характеристики, технологии или функции и всички свързани уебсайтове и приложения, предлагани от нас.

“Платформа” – уебсайт/електронен магазин, мобилно приложение, или други онлайн собствености, чрез които предлагаме нашите услуги.

“Лични данни” - всички данни, които съдържат идентифицираща информация (име, ЕИК,  адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).

“Администратор на лични данни” - личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

За нас:

Администратор на вашите лични данни за целите на нашите услуги е Акватони Системс ЕООД, дружество с ограничена отговорност с адрес гр.София, ж.к. Надежда - 1, които предоставят услугите си съгласно общите условия на електронния магазин Aquatoni.eu (наричани по-нататък "Ние", "Нас" или "Нашата" в Декларацията за поверителност). Това дружество е администратор на лични данни, по отношение на  услугите, които предлага. Данните за контакт са посочени в точка 13.

Какви ваши данни събираме и използваме:

2.1.1. Данни, осигурени чрез директни взаимодействия.

 Регистрация и друга информация относно профила на потребителя

Когато се регистрирате или ползвате формата за поръчка без регистрация, за да използвате нашите Услуги или закупите предлагани от нас продукти ние можем да събираме следната информация за Вас:

Ако регистрирате профил в електронния магазин Aquatoni.eu: Вашето име, фамилия, потребителско име, имейл, адрес;

Ако пазарувате без регистрация в електронния магазин Aquatoni.eu: Вашето име/име на организацията и ЕИК на същата/, фамилия, телефонен номер, имейл, адрес;

2.1.2. Информация, която събираме автоматично, когато използвате нашите Услуги

Когато осъществявате достъп до нашата Платформа или използвате нашите Услуги ние автоматично събираме следната информация за Вас:

Информация за устройството 

Събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори. Например, името на мобилната мрежа, която използвате.

Данни за потребител и данни за вписване

Ще запазим данните Ви за вход в Платформата (дата на регистрация, потребителско име, имейл, дата на последното успешно влизане)

Данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници

Ние събираме информация за Вашата дейност на нашата Платформа, която включва браузерите, от които достъпвате до нашата Платформа, дата и час на посещение,

Бисквитки и подобни технологии

Използваме "бисквитки" (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви, свързани с използван език. "Бисквитките" са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на Вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои "бисквитки" или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате  задават или имат достъп до "бисквитки". Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете "бисквитките", някои части от нашите услуги / Платформа може да станат недостъпни или да не функционират правилно.. 

2.1.3. Данни от трети страни или от публично достъпни източници 

Ние получаване Ваши лични данни от различни трети страни [ и публични източници], както е посочено по-долу: 

Конкретни технически данни и информация за използването  на Услугите от доставчици на анализи като Google;

от рекламни мрежи като;

iii.от доставчици на информация за търсене като;

2.1.4.  Не събираме лични данни, които: 

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

Събираме ли информация от деца?

Нашите Услуги не са предназначени за лица под 18 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 18-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 18 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно.

Необходимост от обработване на Ваша лична информация?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

Когато трябва да изпълним договорът, който сме сключили или предстои да сключим с Вас.

Когато обработваме и изпълняваме Вашата поръчка и експедираме същата

Когато е необходимо за защита на Ваши законни интереси да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.

Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.

При определени обстоятелства, може да обработваме вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Ако го направим, ще ви уведомим за целта и категорията на личните данни, които ще бъдат обработени в момента, в който искаме вашето съгласие. По-долу излагаме описание на начините, по които използваме вашите лични данни [и кои са правните основания, на коитo се позоваваме, за да го направим. Също така идентифицираме какви са нашите законни интереси]. 

4.1 За осигуряване на достъп на потребителите  и предоставяне на Услуги чрез нашата Платформа.

Ако използвате за достъп Вашето потребителско, ние използваме Вашето име, фамилия, и имейл адрес, за да ви идентифицираме като потребител и да осигурим достъп до нашата Платформа.

Ако пазарувате без регистрация, ние използваме Вашето име, фамилия, ЕИК, телефонен номер и адрес, за да потвърдим, обработим и изпълним вашата поръчка

Горепосочените регистрационни данни се използват  от нас, за да предоставим нашите Услуги в съответствие с Общите условия.

Използваме Вашия мейл адрес и мобилен номер, за да Ви обработим поръчките и консултираме за нашите Услуги и продукти, които може да Ви интересуват.   

Ние обработваме горепосочената информация за точно изпълнение на договора ни с Вас и на базата на нашия законов интерес за извършване на продажбена дейност, за да Ви предложим услуги, които може да са от ваш интерес. 

4.2.  За да ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.