Изграждане на локални и централни отоплителни инсталации, монтаж на различни видове  панелни радиатори, монтаж на лири, котли, камини, колектори, автоматика, помпи, бойлери. Окомплектовка и монтаж отоплителни уреди алуминиеви, чугунени котли на твърдо гориво, котли на пелети, електрически котли, камини и печки с водни ризи, изграждане на затворени и

отворени парни инсталации.

Изграждане на подови и стенни отоплителни инсталации.   Изграждане на вентилационни инсталации с ПВЦ и ламаринени тръби.

Статии